REFERENCIE

Pozemné stavby – obytné budovy, administratívne, občianske, priemyselné stavby, halové objekty……

 • Novostavba špecializovaného zariadenia pre Seniorov, Horný Bar. Statický výpočet a posúdenie pre stavebné povolenie. Celková úžitková plocha 5 800 m2
 • Oceľová hala – PSA Peugetot, Citroen. Návrh, posúdenie, statický výpočet a výkresová dokumentácia základových konštrukcií pod oceľovou halou s rozponom 31,1 m
 • Novostavba priemyselnej haly Akrom. Statický výpočet, posúdenie pre stavebné povolenie a realizačná projektová dokumentácia
 • Výrobná hala technológia plnenia vína do fliaš – základy. Posúdenie hĺbkových pilótových základov na stavebné povolenie
 • Novostavba zariadenia pre seniorov, Nesvady. Statický výpočet a posúdenie pre stavebné povolenievi s celkovou úžitkovou plochou 3 600 m2
 • Prechod Magna – PSA Peugetot, Citroen. Návrh, posúdenie, statický výpočet a výkresová dokumentácia oceľovej konštrukcie a základov
 • Novostavba luxusnej vily v Záhorských sadoch – Vila L.  Posúdenie pre stavebné povolenie trojpodlažného vilového domu so základovou doskou založeného v podmienečne vhodných základových pomeroch
 • Novostavba štvorpodlažného vilového domu vo Vinohradoch. Statický výpočet, posúdenie pre stavebné povolenie a realizačný projekt
 • Novostavba vily Záhorská Bystrica. Statický výpočet, posúdenie pre stavebné povolenie a realizačný projekt trojpodlažného vilového domu
 • Novostavba štvorpodlažnej vily pod hradom v Bratislave. Realizačná projektová dokumentácia
 • Novostavba trojpodlažného bytového domu. Statický výpočet, posúdenie pre stavebné povolenie a realizačný projekt s atypickou strešnou konštrukciou
 • Hipocentrum Šišov, Stajňa a správa areálu. Statický výpočet, posúdenie pre stavebné povolenie haly zo zovretého muriva a dvojpodlažného administratívneho objektu
 • Novostavba trojpodlažného rodinného domu s klenbovou vínnou pivnicou v Liešťanoch. Statický výpočet a podrobný realizačný projekt
 • Polyfunkčný objekt Paulínska 20 Trnava. Spolupráca na návrhu 5 podlažnej polyfunkčnej budovy – modelovanie konštrukcie, návrh výstuže železobetónových konštrukcií
 • Novostavba dvojpodlažného rodinného domu v Stupave. Statický výpočet, posúdenie pre stavebné povolenie a realizačný projekt
 • Novostavba dvojpodlažného rodinného domu Ivanka pri Dunaji. Statický výpočet a posúdenie pre stavebné povolenie a realizačný projekt
 • Novostavba dvojpodlažného rodinného domu Trnava – Pekné pole. Statický výpočet a posúdenie pre stavebné povolenie a realizačný projekt
 • Novostavba dvojpodlažného domu v Livine. Statický výpočet, posúdenie pre stavebné povolenie
 • Novostavba rodinného domu v Slovenskom Grobe. Návrh atypického nosného systému rodinného domu, návrh zakladania v podmienečne vhodných základových pomeroch a posúdenie mechanickej odolnosti a stability stavby. Realizačná projektová dokumentácia
 • Novostavba administratívnej budovy a skladovacej haly v Bratislave – Rača. Projekt pre stavebné povolenie
 • Novostavba budovy pre obchod a služby. Statický výpočet a posúdenie pre stavebné povolenie
 • Dvojpodlažný drevodom. Statický výpočet a posúdenie atypického domu pre stavebné povolenie
 • Prístrešky so sedením pre objekt HO SLSP, a. s.. Prístrešky exponované vetrom. Statický výpočet, posúdenie a realizačná projektová dokumentácia
 • Zastrešenie terasy. Centrum sociálnych služieb Partizánske. Komplexný návrh veľkorozmerovej terasy, posúdenie a realizačná projektová dokumentácia.
 • Bežné rodinné domy
 • Stavebné úpravy v panelových bytových domoch
 • Oporné múry (uholníkové, gabióny)
 • iné…

4 podlažná vila pod hradom v Bratislave
4 podlažná vila pod hradom v Bratislave
8 podlažný polyfunkčný objekt Bratislava
Administratívna budova Bratislava Rača
Drevodom
Hala Akrom
Hala Akrom
Krov Dočár
Krov Kuzmice
Rodinný dom Bratislava Koliba
Rodinný dom Malý Raj
Rodinný dom Trnava
Rodinný dom v Liešťanoch
Rodinný dom v Liešťanoch
Rodinný dom v Livine
Skladovacia hala Bratislava Rača
Trojpodlažný bytový dom
Trojpodlažný bytový dom
Trojpodlažný bytový dom
Trojpodlažný bytový dom
Trojpodlažný bytový dom
Vila Zahorská Bystrica
Vila Zahorská Bystrica
Vila Zahorská Bystrica
Vila Zahorská Bystrica
Vila Záhorské Sady
Zariadenie pre seniorov Horný Bar
Zariadenie pre seniorov Horný Bar
Zariadenie pre seniorov Horný Bar
Zariadenie pre seniorov Nesvady
Zariadenie pre seniorov Nesvady

Rekonštrukcie pozemných stavieb – diagnostika porúch, posudky, sanačné projekty, obnova….

 • Odborné statické posúdenie porúch konštrukcie s návrhom riešení na ich rekonštrukciu – ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom, pracovisko Stará Turá. Diagnostika porúch na trojpodlažnej budove s dĺžkou 42m
 • Vypracovanie statického posudku. Zistenie aktívnosti prasklín na budove ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom – pracovisko Stará Turá. 6 mesačné prístrojové meranie pomocou deformetra na trojpodlažnej budove s dĺžkou 42m
 • Výrobná hala v Bošanoch (bývalé Koželužne). Diagnostika a posúdenie porúch, realizačný projekt sanácie nosných konštrukcií
 • Skladovacia hala v Bošanoch (bývalé Koželužne). Diagnostika a posúdenie porúch, realizačný projekt sanácie stĺpov v havarijnom stave
 • Posúdenie žeriavovej dráhy a existujúcej nosnej konštrukcie haly na priťaženie žeriavom. Posúdenie možnosti adaptácie existujúcej žeriavovej dráhy na vyššie zaťaženie a návrh na zosilnenie dráhy a doplnenie brzdných stužidiel haly
 • Rekonštrukcia hornej stanice LD Bratislava – Koliba. Posúdenie existujúcej strešnej konštrukcie, návrh a posúdenie novej konštrukcie strechy, realizačná dokumentácia
 • Rekonštrukcia štvorpodlažnej vily pod hradom. Realizačná projektová dokumentácia
 • Rekreačná chata Senecké jazerá. Rekonštrukcia s prístavbou. Realizačná projektová dokumentácia
 • Posúdenie porúch 124 balkónov panelového bytového domu
 • Statický posudok a projekt zosilnenia mezanínu galérie. Statické posúdenie zmeny účelu využitia mezanínu na galériu. Projekt zosilnenia existujúcej oceľovej nosnej konštrukcie
 • Statické posúdenie stavu nosnej konštrukcie škôlky v Petržalke. Posúdenie porúch nosného systému
 • Statické posúdenie stavu nosnej konštrukcie podzemných garáží s návrhom riešení na rekonštrukciu
 • Posúdenie existujúcej nosnej konštrukcie výrobnej haly vo Veľkých Dvoranoch
 • Posúdenie hracích prvkov mesta Bratislava
 • Nadstavba strechy na rodinnom dome. Posúdenie strešnej konštrukcie
 • Ďalšie rekonštrukcie, prístavby a nadstavby rôzneho rozsahu a hodnoty….

Posúdenie porúch ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom
Posúdenie porúch ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom
Posúdenie porúch ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom
Posúdenie porúch ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom
Posúdenie porúch ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom
Posúdenie porúch ÚPSVR Nové Mesto nad Váhom
Projekt zosilnenia mezanínu
Rekonštrukcia krovu
Rekonštrukcia stanice lanovky
Rekonštrukcia stanice lanovky
Sanácia oporného múru
Skladovacia hala Bošany
Skladovacia hala Bošany
Skladovacia hala Bošany
Škôlka Petržalka
Trhlina meranie
Výrobná hala Bošany
Výrobná hala Bošany
Výrobná hala Bošany
Výrobná hala Dvorany
Výrobná hala Dvorany
Žeriavová dráha
Žeriavová dráha

Inžinierske a vodohospodárske stavby – nádrže (biele vane), stožiare, reklamné tabule, mosty….

 • Poľnohospodárska bioplynová stanica – Fermentor. Posúdenie, statický výpočet, návrh výstuže a výkresová dokumentácia vodonepriepustnej valcovej nádrže s rozponom 30m
 • Bešeňov, celoobecná čistiareň odpadových vôd. Statický výpočet, posúdenie pre stavebné povolenie a realizačný projekt pravouhlej vodonepriepustnej nádrže „bielej vane“
 • Čistička odpadových vôd Lozorno. Pravouhlá nádrž obecnej čističky odpadových vôd. Projekt pre stavebné povolenie
 • Statické posúdenie existujúceho mosta cez potok Bojnianka. Statické posúdenie mosta a určenie zaťažiteľnosti mosta
 • Most cez derivačný privádzač medzi MVE píla a MVE mlyn. Návrh, posúdenie a realizačná dokumentácia doskového mosta cez derivačný kanál
 • Posúdenie lávky pre peších Mikšová. Predmier s návrhom opatrení na rekonštrukciu, spolupráca na posúdení, kontrolný statický výpočet lávky
 • Reklamný pútač na streche obchodného domu v Topoľčanoch – návrh konštrukcie, statický výpočet a posúdenie reklamného pútaču
 • Reklamný pútač – LIDL. Návrh, statický výpočet a realizačná projektová dokumentácia
 • Posúdenie telekomunikačného stožiaru umiestneného na vežovom vodojeme. Statický výpočet navrhnutého stožiara a posúdenie vplyvu na vežový vodojem
 • Priehradový stožiar podopierajúci priemyselný oceľový komín. Návrh, statický výpočet a realizačná projektová dokumentácia stožiara
 • Kotvenie pre istenie výškového pracovníka. Návrh a posúdenie kotvenia sústavy lán na komínovom telese na zaťaženie vyvolané pádom výškového pracovníka počas ručnej sanácie komína pre účely stavebného povolenia
 • Iné…

Bioplynová stanica fermentor
Bioplynová stanica fermentor
ČOV Bešeňov
ČOV Bešeňov
ČOV Lozorno
Lávka pre peších Mikšová
Most cez potok Bojnianka
Most cez potok Bojnianka
Most Liptovská Kokava
Priemyselný stožiar
Reklamný pútač na streche OC